- Hlavní kontakty - 


Hlavní řešitel projektu: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.


MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Legionářská 1085/8
779 00 Olomouc 
www.moravia.cz


Spoluřešitel projektu: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
17. listopadu 2172/15
708 00 Ostrava-Poruba
www.vsb.cz

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava 
Fakulta stavební (FAST)
Katedra dopravního stavitelství

Ludvíka Podéště 1875/17
708 00 Ostrava-Poruba
www.fast.vsb.cz


- Kontaktní údaje na hlavního řešitele projektu - 

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Pracoviště 239
28. října 2663/150,
702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

doc. Ing. Jan Petrů, Ph.D.

774 288 478

petru ( @ ) moravia.cz
jan.petru ( @ ) vsb.cz


- Kontaktní údaje na poskytovatele podpory - 


Technologická agentura České republiky
Evropská 1692/37
160 00 Praha 6 
www.tacr.cz