Vzorové listy

TJ02000167-V1

Výstup TJ02000167-V1 Technická doporučení - Vzorové listy

V rámci tvorby Technických doporučení byly vytvořeny Vzorové listy, které obsahují vzory detailů, technická řešení pro úrovňové a mimoúrovňové křižovatky, úpravy průjezdů nadrozměrných vozidel přes okružní křižovatky, ostrůvky, nároží atp. 


Vytvořené detaily mohou sloužit projektantům dopravních staveb při návrhu parametrů pozemních komunikací na trasách nadměrných a nadrozměrných přeprav, správcům dopravní infrastruktury pro zajištění bezpečného průjezdu vozidel v kritických bodech trasy. 

Vzorové detaily


Vzorové křižovatky 


Návrhy úprav


Vybrané příklady fotodokumentace realizovaných staveb